Avondale College

Cổng thanh toán quốc tế


The smarter way to pay. Securely pay education fees to your provider in your local currency with competitive foreign exchange rates and no fees.

We help you save money by providing access to great rates for the payment of their tuition fees and other costs.

1.

Hoàn tất đăng ký bên dưới

Hoàn tất các chi tiết dưới đây và nhấn vào Thực hiện Thanh toán để tiến hành. Xin hãy cung cấp địa chỉ email đúng vì chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn thanh toán vào đây. Xin hãy chú ý tới các chi tiết trong hướng dẫn thanh toán và số tiền cần thanh toán Australian Dollars trong hướng dẫn của bạn Avondale College

2.

Chọn Phương thức Thanh toán

Bạn có thể tự thanh toán hoặc chọn người khác thanh toán. Bạn cũng có thể thanh toán qua các cổng ngân hàng điện tự hoặc tại các ngân hàng trong nước.

3.

Thanh toán tới Avondale College qua Cohort Go Payments

Khi Cohort Go Payments nhận được khoản tiền của bạn, chúng tôi sẽ chuyển tới Avondale College trong vòng 48 giờ làm việc. Khung thời gian từ khi bạn nộp tiền cho đến khi hoàn tất có thể lên tới 72 giờ làm việc. Chúng tôi sẽ thông báo tới bạn khi khoản thanh toán hoàn tất.

Bạn thanh toán